+34 936 500 862 info@siccal.es

Per eliminar sabors i olors

Aigua per beure i cuinar mitjançant la filtració de gran densitat a través de carbó actiu

Un cop filtrada l’aigua a 20 microns, la micro-filtració (0.5 microns) amb carbó actiu és molt eficaç per extreure restes de clor, gustos, olors, bactèries i medicaments.

Aquesta filtració ens aporta una aigua molt adient pel consum, gràcies sobretot a que per purificar-la no hem extret cap mineral natural, ni em afegit cap producte químic.

La instal·lació d’aquest filtre es realitzarà allà on volguem el subministrament (sota l’aigüera, …) i només es filtrarà l’aigua destinada al consum humà.

AQUESTS SÓN ALGUNS DELS FILTRES QUE OFERIM

SICCAL10P

Ø 1″
sense prefiltració

SICCAL11P

Ø 1 ½”
sense prefiltració

SICCAL15P

Ø 1″
amb prefiltració inclosa