+34 936 500 862 info@siccal.es

Ducha ecológica

Subministra aigua pura i saludable per la neteja corporal. Sistema senzill i adaptable a totes les dutxes.

Carbó actiu

Elimina olors, clor, ozó, metalls pesants i micro contaminants com pesticides i altres substàncies orgàniques.

Ionització

Un camp magnètic que canvia l’estructura molecular de l’aigua. Això trenca els grans «clústers» de les molècules, obtenint petites unitats moleculars que revitalitzen l’aigua.